Câu hỏi:

26/05/2020 1,450

Thủ đô của Hoa Kì là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoa Kì nằm giữa hai đại dương lớn là:

Xem đáp án » 26/05/2020 19,777

Câu 2:

Các khoáng sản kim loại màu tập trung nhiều ở vùng phía tây phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ là:

Xem đáp án » 26/05/2020 13,095

Câu 3:

Năm 2005, dân số của Hoa Kì là:

Xem đáp án » 26/05/2020 8,092

Câu 4:

Hoa Kì nằm ở

Xem đáp án » 26/05/2020 5,329

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng với tự nhiên vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 26/05/2020 4,985

Câu 6:

Diện tích Hoa Kì đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

Xem đáp án » 26/05/2020 4,701

Câu 7:

Nhận định nào sau đây không đúng với tự nhiên vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ

Xem đáp án » 26/05/2020 4,200

Bình luận


Bình luận