Câu hỏi:

26/05/2020 241

Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm sau :

- Cho cùng thể tích V ml dung dịch gồm FeNO33AgNO3 vào hai cốc.

- Thả vào cốc thứ nhất một lá kẽm và cốc thứ hai một lá đồng và đợi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bạn học sinh đó đã ghi lại những hiện tượng quan sát được như sau :

(1) Khối lượng 2 lá kim loại cùng tăng lên.

(2) Dung dịch ở cốc thứ nhất có màu trắng xanh.

(3) Dung dịch ở cốc thứ hai có màu xanh lam.

(4) Có vảy bạc bám vào lá kẽm.

(5) Có vảy sắt bám vào lá đồng.

Trong các hiện tượng trên, có bao nhiêu hiện tượng được mô tả đúng ?

Trả lời:

Đáp án A

Hiện tượng (I) và (IV) đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để điều chế hiđro người ta cho vài mẫu kẽm vào dung dịch axit H2SO4 sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch X vào để khí thoát ra mạnh hơn. Cho các chất sau HNO3, NaOH, MgSO4, AlCl3, CuSO4, AgNO3. Trong số các chất trên có bao nhiêu chất có thể là chất X ?

Xem đáp án » 26/05/2020 254

Câu 2:

Nhúng một miếng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ thêm vài CuSO4 vào dung dịch trên. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án » 26/05/2020 81

Câu 3:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau :

Mục đích của thí nghiệm này là :

Xem đáp án » 26/05/2020 80

Câu 4:

Cho các quy trình sau :

(1) Điện phân nóng chảy Al2O3.

(2) Điện phân dung dịch AlCl3.

(3) Cho Mg tác dụng với Al2O3 ở trạng thái nóng chảy.

(4) Cho Na tác dụng với AlCl3 ở trạng thái nóng chảy.

Trong các quy trình trên, số quy trình có thế tạo ra Al là

Xem đáp án » 26/05/2020 71

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »