Câu hỏi:

26/05/2020 8,495

Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó người ở đó chỉ nhìn thấy một phần mặt trăng.

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để giải thích hiện tượng nguyệt thực người ta dựa vào:

Xem đáp án » 26/05/2020 15,815

Câu 2:

Vì sao khi có nhật thực, đứng trên mặt đất vào ban ngày trời quang mây, ta lại không nhìn thấy Mặt Trời.

Xem đáp án » 26/05/2020 4,069

Câu 3:

Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

Xem đáp án » 26/05/2020 1,136

Câu 4:

Câu nào đúng nhất?

Xem đáp án » 26/05/2020 1,016

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK