Câu hỏi:

26/05/2020 1,020

Câu nào đúng nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhật thực: Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng, mặt trăng ở giữa thì trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối.

Nguyệt thực: Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng, trái đất ở giữa thì trên mặt trăng xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối.

Chọn D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để giải thích hiện tượng nguyệt thực người ta dựa vào:

Xem đáp án » 26/05/2020 15,818

Câu 2:

Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:

Xem đáp án » 26/05/2020 8,500

Câu 3:

Vì sao khi có nhật thực, đứng trên mặt đất vào ban ngày trời quang mây, ta lại không nhìn thấy Mặt Trời.

Xem đáp án » 26/05/2020 4,076

Câu 4:

Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

Xem đáp án » 26/05/2020 1,137

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK