Câu hỏi:

26/05/2020 2,871

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây được thành lập vào năm 1957?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Giải thích: Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1957.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là

Xem đáp án » 26/05/2020 10,876

Câu 2:

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) là tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha của tổ chức

Xem đáp án » 27/05/2020 4,779

Câu 3:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có GDP nhỏ nhất (năm 2004)?

Xem đáp án » 27/05/2020 2,896

Câu 4:

Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm

Xem đáp án » 26/05/2020 2,556

Câu 5:

Nước nào sau đây không phải là thành viên của thị trường chung Nam Mĩ?

Xem đáp án » 27/05/2020 782

Câu 6:

EU (European Union) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức

Xem đáp án » 26/05/2020 690

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK