Câu hỏi:

20/09/2019 476

Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng tới khí hậu từng vùng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 70 SGK Địa lí lớp 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí hậu hàn đới có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 20/09/2019 1,855

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/09/2019 1,514

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm cảnh quan trên thế giới?

Xem đáp án » 20/09/2019 1,260

Câu 4:

Hai yếu tố đặc trưng của khí hậu là

Xem đáp án » 20/09/2019 907

Câu 5:

Bức ảnh d của hình 20.4 trang 72 thuộc đới khí hậu nào?

Xem đáp án » 20/09/2019 573

Câu 6:

Nhận xét về mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên trên Trái Đất?

Xem đáp án » 20/09/2019 507

Bình luận


Bình luận