Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 20 (có đáp án): Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

  • 1224 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai yếu tố đặc trưng của khí hậu là

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 70 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 2:

Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng tới khí hậu từng vùng?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 70 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây đúng về khí hậu?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 70 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 70 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Khí hậu hàn đới có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Do ở vị độ cao nên lượng nhiệt nhận được thấp, nhiệt độ trung bình năm thấp; Lượng mưa trung bình rất thấp dưới 500mm và mưa chủ yếu dưới dạng tuyết.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận