Câu hỏi:

27/05/2020 293

Để bảo quản các kim loại kiềm, có thể thực hiện cách nào sau đây ?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất sau : CaOH2, KOH, CaCO3, CaHCO32, KNO3, MgOH2.

Số chất bị nhiệt phân có chất khí trong sản phẩm tạo thành là

Xem đáp án » 27/05/2020 1,606

Câu 2:

Hòa tan hỗn hợp Na2CO3, KHCO3, BaHCO32 (trong đó số mol Na2CO3KHCO3 bằng nhau) vào nước lọc thu được dung dịch X và m gam kết tủa Y . Biết X tác dụng vừa đủ 0,16 mol NaOH hoặc 0,24 mol HCl thì hết khí bay ra . Giá trị của m là: 

Xem đáp án » 27/05/2020 1,105

Câu 3:

Cho 2,22 gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH = 13. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 27/05/2020 409

Câu 4:

Một loại nước cứng tạm thời chứa ion Ca2+. Cô cạn 100 ml dung dịch nước cứng này thu được 156,8 ml CO2 (đktc). Để loại bỏ tính cứng tạm thời của 1 lít nước cứng này cần dùng tối thiếu số ml dung dịch NaOH 0,1M là

Xem đáp án » 27/05/2020 301

Câu 5:

Nhỏ từ từ dung dịch chứa a mol NaHCO3 và a mol Na2CO3 vào dung dịch HCl thu được V lít khí (đktc). Khi cho dung dịch CaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Quan hệ giữa a với m, V là

Xem đáp án » 27/05/2020 219

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »