15 Câu trắc nghiệm Luyện tập tính chất của kim loại kiềm , kiềm thổ và hợp chất của chúng có đáp án

  • 6455 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho các chất sau : CaOH2, KOH, CaCO3, CaHCO32, KNO3, MgOH2.

Số chất bị nhiệt phân có chất khí trong sản phẩm tạo thành là

Xem đáp án

Đáp án C

Có ba chất khi bị nhiệt phân sinh ra chất khí là: CaCO3; CaHCO32; KNO3


Câu 4:

Để bảo quản các kim loại kiềm, có thể thực hiện cách nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huy Hà
21:25 - 09/12/2020

lỗi đáp án mong ad giúp em ạ