Câu hỏi:

27/05/2020 201

Các tính chất vật lí (nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng) của các kim loại trong nhóm IA biến đổi có quy luật, trong đó các kim loại nhóm IIA biến đổi không theo quy luật. Để giải thích hiện tượng này có thể dựa vào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất sau : CaOH2, KOH, CaCO3, CaHCO32, KNO3, MgOH2.

Số chất bị nhiệt phân có chất khí trong sản phẩm tạo thành là

Xem đáp án » 27/05/2020 1,606

Câu 2:

Hòa tan hỗn hợp Na2CO3, KHCO3, BaHCO32 (trong đó số mol Na2CO3KHCO3 bằng nhau) vào nước lọc thu được dung dịch X và m gam kết tủa Y . Biết X tác dụng vừa đủ 0,16 mol NaOH hoặc 0,24 mol HCl thì hết khí bay ra . Giá trị của m là: 

Xem đáp án » 27/05/2020 1,105

Câu 3:

Cho 2,22 gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH = 13. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 27/05/2020 409

Câu 4:

Một loại nước cứng tạm thời chứa ion Ca2+. Cô cạn 100 ml dung dịch nước cứng này thu được 156,8 ml CO2 (đktc). Để loại bỏ tính cứng tạm thời của 1 lít nước cứng này cần dùng tối thiếu số ml dung dịch NaOH 0,1M là

Xem đáp án » 27/05/2020 302

Câu 5:

Để bảo quản các kim loại kiềm, có thể thực hiện cách nào sau đây ?

Xem đáp án » 27/05/2020 293

Câu 6:

Nhỏ từ từ dung dịch chứa a mol NaHCO3 và a mol Na2CO3 vào dung dịch HCl thu được V lít khí (đktc). Khi cho dung dịch CaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Quan hệ giữa a với m, V là

Xem đáp án » 27/05/2020 220

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »