Câu hỏi:

20/09/2019 11,198

Lãnh thổ Việt Nam gồm bộ phận nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D.

Giải thích: Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào sau đây?

Xem đáp án » 20/09/2019 30,415

Câu 2:

Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào sau đây?

Xem đáp án » 20/09/2019 11,356

Câu 3:

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam thay đổi như thế nào sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế?

Xem đáp án » 20/09/2019 10,775

Câu 4:

Những thành tựu nào không đúng trong sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam đạt được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế?

Xem đáp án » 20/09/2019 7,652

Câu 5:

Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta

Xem đáp án » 20/09/2019 5,985

Câu 6:

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 5,598

Bình luận


Bình luận