Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 22 (có đáp án): Việt Nam - đất nước, con người

  • 5110 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lãnh thổ Việt Nam gồm bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 2:

Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Việt Nam nằm phía Đông Nam châu Á và phía đông thông qua biển Đông ra Thái Bình Dương.


Câu 3:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 4:

Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta có xuất phát điểm

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Chiến tranh xuân lược và chế dộ thực dân kéo dài đã tàn phát đất nước, hủy hoại môi trường, để lại những hậu quả nặng nề trên đất nước ta. Nên khi xây dựng lại đất nước, nhân dân ta phải đi lên từ xuất phát điểm rất thấp, nhiều khi phải xây dựng lại từ đầu. (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận