Câu hỏi:

20/09/2019 1,412

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào sau đây?

Xem đáp án » 20/09/2019 30,394

Câu 2:

Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào sau đây?

Xem đáp án » 20/09/2019 11,315

Câu 3:

Lãnh thổ Việt Nam gồm bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án » 20/09/2019 11,154

Câu 4:

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam thay đổi như thế nào sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế?

Xem đáp án » 20/09/2019 10,758

Câu 5:

Những thành tựu nào không đúng trong sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam đạt được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế?

Xem đáp án » 20/09/2019 7,639

Câu 6:

Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta

Xem đáp án » 20/09/2019 5,982

Câu 7:

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 5,591

Bình luận


Bình luận