Câu hỏi:

21/09/2019 2,206

Đặc điểm không phải trong giai đoạn Tiền Cambri?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 93 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận động tạo núi nào sau đây không trong giai đoạn Cổ kiến tạo?

Xem đáp án » 21/09/2019 7,278

Câu 2:

Đặc điểm địa hình của nước ta trong giai đoạn Tân kiến tạo?

Xem đáp án » 21/09/2019 5,797

Câu 3:

Các đồng bằng lớn ở Việt Nam được hình thành trong giai đoạn nào sau đây?

Xem đáp án » 21/09/2019 2,706

Câu 4:

Vận động tạo núi nào sau đây trong giai đoạn Tân kiến tạo?

Xem đáp án » 21/09/2019 2,488

Câu 5:

Đặc điểm sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri là

Xem đáp án » 21/09/2019 2,382

Câu 6:

Giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta là

Xem đáp án » 21/09/2019 1,642

Bình luận


Bình luận