Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 25 (có đáp án): Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

  • 2243 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam chia làm bao nhiêu giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn: Tiền Cambri, giai đoạn Cổ kiến tạo, giai đoạn Tân kiến tạo (trang 93 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Giai đoạn Tiền Cambri là gia đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta và kết thức cách đây khoảng 542 triệu năm (trang 93 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Đặc điểm sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Trong giai đoạn Tiền Cambri các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản, bầu khí quyển có rất ít oxi. (trang 93 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Giai đoạn Cổ kiến tạo kéo dài bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, giai đoạn này kéo dài 500 năm và cách ngày nay ít nhất 65 triệu năm (trang 93 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Đặc điểm không phải trong giai đoạn Tiền Cambri?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 93 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ly Vu
04:23 - 13/04/2020

ủa sai sai? đáp án a là đặc điểm của giai đoạn tiền cambri mà

•๖ۣۜA๖ۣۜK๖ۣۜP_ Šuβเηツ•
22:09 - 19/03/2021

Phải là ko phải của giai đoạn Cổ Kiến tạo nhẻ