Câu hỏi:

21/09/2019 1,603

Giai đoạn Cổ kiến tạo kéo dài bao nhiêu năm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, giai đoạn này kéo dài 500 năm và cách ngày nay ít nhất 65 triệu năm (trang 93 SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vận động tạo núi nào sau đây không trong giai đoạn Cổ kiến tạo?

Xem đáp án » 21/09/2019 7,278

Câu 2:

Đặc điểm địa hình của nước ta trong giai đoạn Tân kiến tạo?

Xem đáp án » 21/09/2019 5,796

Câu 3:

Các đồng bằng lớn ở Việt Nam được hình thành trong giai đoạn nào sau đây?

Xem đáp án » 21/09/2019 2,706

Câu 4:

Vận động tạo núi nào sau đây trong giai đoạn Tân kiến tạo?

Xem đáp án » 21/09/2019 2,488

Câu 5:

Đặc điểm sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri là

Xem đáp án » 21/09/2019 2,382

Câu 6:

Đặc điểm không phải trong giai đoạn Tiền Cambri?

Xem đáp án » 21/09/2019 2,205

Câu 7:

Giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta là

Xem đáp án » 21/09/2019 1,642

Bình luận


Bình luận