Câu hỏi:

21/09/2019 45,756

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C.

Giải thích: Lê Hoàn được cử làm phụ chính dưới thời Đinh. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống các tướng lĩnh đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua chỉ huy cuộc kháng chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Triều đình trung ương thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 140,880

Câu 2:

Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 66,652

Câu 3:

Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 33,198

Câu 4:

Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 22,535

Câu 5:

Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 17,941

Câu 6:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 15,913

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK