Câu hỏi:

21/09/2019 15,901

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Triều đình trung ương thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 140,873

Câu 2:

Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 66,626

Câu 3:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Xem đáp án » 21/09/2019 45,743

Câu 4:

Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 33,187

Câu 5:

Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 22,527

Câu 6:

Tình hình bang giao Việt – Tống dưới thời tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 17,940

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK