Câu hỏi:

28/05/2020 28,135

Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là: GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nước phát triển tập trung chủ yếu ở khu vục nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2020 29,538

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không phải là tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Xem đáp án » 29/05/2020 28,744

Câu 3:

Nền kinh tế tri thức không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2020 24,667

Câu 4:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?

Xem đáp án » 28/05/2020 22,987

Câu 5:

Ưu thế lớn nhất của việc áp dụng công nghệ thông tin là

Xem đáp án » 29/05/2020 12,794

Câu 6:

Cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới chủ yếu trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2020 12,359

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK