Câu hỏi:

29/05/2020 3,997

Âm nào sau đây gây ô nhiễm tiếng ồn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những âm thanh to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe con người gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.

Tiếng rít của động cơ máy bay là âm thanh to và kéo dài, nên có thể gây ô nhiễm tiếng ồn.

Chọn D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gì?

Xem đáp án » 29/05/2020 3,240

Câu 2:

Những nhà ở thường bị ô nhiễm tiếng ồn khi ở gần:

Xem đáp án » 29/05/2020 714

Câu 3:

Tiếng ồn gây ra những tác động xấu:

Xem đáp án » 29/05/2020 501

Câu 4:

 Chọn câu đúng.

Xem đáp án » 29/05/2020 345

Câu 5:

Tiếng loa phát ra từ máy tăng âm, sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn khi:

Xem đáp án » 29/05/2020 311

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK