Câu hỏi:

29/05/2020 718

Những nhà ở thường bị ô nhiễm tiếng ồn khi ở gần:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhà ở gần đường ray xe lửa sẽ thường xuyên phải nghe tiếng tàu chạy, tiếng còi tàu, là những âm thanh to và kéo dài nên thường bị ô nhiễm tiếng ồn.

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Âm nào sau đây gây ô nhiễm tiếng ồn:

Xem đáp án » 29/05/2020 4,007

Câu 2:

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gì?

Xem đáp án » 29/05/2020 3,246

Câu 3:

Tiếng ồn gây ra những tác động xấu:

Xem đáp án » 29/05/2020 506

Câu 4:

 Chọn câu đúng.

Xem đáp án » 29/05/2020 350

Câu 5:

Tiếng loa phát ra từ máy tăng âm, sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn khi:

Xem đáp án » 29/05/2020 314

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK