Câu hỏi:

21/09/2019 98,993

Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:B

Giải thích:Năm 1341, vua Trần Dụ Tông sai Nguyễn Trung Ngạn và Trương Hán Siêu biên soạn và ban hành bộ Hình luật. Bộ luật này cũng giống như bộ luật thời Lý nhưng được bổ sung thêm.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 169,987

Câu 2:

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 108,572

Câu 3:

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ?     

Xem đáp án » 21/09/2019 100,067

Câu 4:

Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 88,273

Câu 5:

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án » 21/09/2019 81,028

Câu 6:

Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 66,783

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK