Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 13 (có đáp án): Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

  • 7652 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Lúc này nhà Tống cũng bước vào thời kỳ suy yếu và đứng trước nguy cơ xâm lược của Mông Cổ. Nguyên nhân khiến nhà Lý sụp đổ xuất phát từ bên trong.

   + Chính quyền không chăm lo đến đời sông nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.

   + Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi.

   + Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình.


Câu 2:

Nhà Trần được thành lập vào thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Các thế lực phong kiến nổi dậy chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn. Năm 1226, vua Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.


Câu 3:

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:A

Giải thích:thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng. Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lý đất nước.


Câu 4:

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:A

Giải thích: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền tập trung cao độ dựa trên nền tảng quý tộc họ Trần.

   + Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.

   + Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng, cùng vua (con) cai quản đất nước.

   + Các chức đại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ.

   + Cả nước chia làm 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, xã.


Câu 5:

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án

Chọn đáp án:D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Đức Khương

V

1 năm trước

Vũ Trần Gia Bảo

1 năm trước

Minh Triết

N

1 năm trước

Nguyễn hoàng nhật Trinh Nguyễn

V

1 năm trước

Vietk Nguyen

Bình luận


Bình luận