Câu hỏi:

21/09/2019 26,178

Các xưởng thủ công nhà nước không sản xuất những mặt hàng gì?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:B

Giải thích:

+ Nhà Lý lập các xưởng thủ công nhà nước chuyên thực hiện việc đúc tiền, chế tạo vũ khí, chiến thuyền và các đồ tơ lụa, quần áo cho vua quan.

+ Các xưởng thủ công nhà nước thường tập trung các thợ giỏi nhất trong nước.

+ Nghề khai thác vàng, đúc đồng chủ yếu do nhân dân thực hiện.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 169,985

Câu 2:

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 108,572

Câu 3:

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân kiến nhà Lý sụp đổ?     

Xem đáp án » 21/09/2019 100,065

Câu 4:

Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?     

Xem đáp án » 21/09/2019 98,991

Câu 5:

Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 88,267

Câu 6:

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án » 21/09/2019 81,027

Câu 7:

Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 66,780

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK