Câu hỏi:

21/09/2019 129,100

Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – 58)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước nguy cơ bị quân Mông Cổ xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 170,953

Câu 2:

Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

Xem đáp án » 21/09/2019 167,025

Câu 3:

Câu nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?     

Xem đáp án » 21/09/2019 137,524

Câu 4:

Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?     

Xem đáp án » 21/09/2019 117,356

Câu 5:

Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?     

Xem đáp án » 21/09/2019 110,520

Câu 6:

Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 108,939

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK