Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 (có đáp án): Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

  • 9979 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Năm 1257, quân Mông Cổ tấn công vào Nam Tống nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc. Để đạt được mục đích đó vua Mông Cổ cho quân xâm lược Đại Việt, rồi từ đây đánh thẳng lên phía Nam TQ, phối hợp với cánh quân từ phía Bắc xuống tạo thế gọng kìm bao vây Nam Tống.


Câu 2:

Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – 56)


Câu 3:

Trước nguy cơ bị quân Mông Cổ xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Ngay khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, thành lập các đội dân binh, ngày đêm luyện tập võ nghệ. Điều này thể hiện quyết tâm chống giặc của vua tôi nhà Trần.


Câu 4:

Câu nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK – 59)


Câu 5:

Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Trong cả 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên nhà Trần đều thực hiện “vườn không nhà trống”, tạm rút khỏi kinh thành Thăng Long. Với kế sách này, ta đã khoét sâu điểm yếu chí tử của quân xâm lược là chinh chiến xa, công tác hậu cần khó khăn; nếu chiến tranh kéo dài thì địch càng khó khăn gấp bội, sức mạnh chiến đấu suy giảm. Chiến lược này đã đẩy quân Mông Cổ vào tình thế khó khăn vì thiếu lương thực.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trinh Phan

2 năm trước

Thinh Nguyen

N

2 năm trước

Nguyễn Đăng Ôn

N

1 năm trước

Nguyễn Minh Thư

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Trọng

quá khó
V

1 năm trước

Vietk Nguyen

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ân
14:04 - 24/12/2021

câu hỏi hay
nâng cao đầu óc