Câu hỏi:

30/05/2020 5,988

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Giải thích: Nhìn chung, giai đoạn 1950 - 2014 cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Nhật Bản có sự thay đổi theo thời gian

- Nhóm tuổi dưới 15 tuổi: có xu hướng giảm nhanh từ 35,4% xuống còn 12,9%.

- Nhóm tuổi 15 – 64 tuổi có xu hướng tăng nhẹ và còn biến động, tăng từ 59,6% lên 60,8%.

- Nhóm tuổi trên 65 tăng nhanh và liên tục, từ 5% lên 26,3%.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không phải là hậu quả của xu hướng già hóa dân số ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 56,093

Câu 2:

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1952-1973 chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng của nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,713

Câu 3:

Những năm 1973-1974 và 1979-1980, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,416

Câu 4:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,282

Câu 5:

Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho Nhật Bản phát triển ngành

Xem đáp án » 30/05/2020 8,447

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do

Xem đáp án » 30/05/2020 6,051

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK