Câu hỏi:

30/05/2020 10,415

Những năm 1973-1974 và 1979-1980, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Giải thích: Những năm 1973-1974 và 1979-1980 đã xảy ra các cuộc khủng hoảng dầu mỏ: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông 1973-1975; Cách mạng Iran và biến động thị trường dầu lửa năm 1979; Giá dầu tụt thê thảm vào những năm 1980. Các cuộc khủng hoàng này khiến tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng chậm lại.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không phải là hậu quả của xu hướng già hóa dân số ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 56,093

Câu 2:

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1952-1973 chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng của nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,713

Câu 3:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,282

Câu 4:

Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho Nhật Bản phát triển ngành

Xem đáp án » 30/05/2020 8,447

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu củ cải đường phân bố ở phía bắc Nhật Bản do

Xem đáp án » 30/05/2020 6,051

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 5,987

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK