Câu hỏi:

31/05/2020 361

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng, đoàn kết toàn dân giải phóng đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án » 31/05/2020 563

Câu 2:

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

Xem đáp án » 31/05/2020 380

Bình luận


Bình luận