Câu hỏi:

31/05/2020 379

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Công – Trung Quốc.

- Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án » 31/05/2020 563

Câu 2:

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?

Xem đáp án » 31/05/2020 359

Bình luận


Bình luận