Câu hỏi:

31/05/2020 591

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,592

Câu 2:

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,072

Bình luận


Bình luận