Câu hỏi:

31/05/2020 4,393

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau khi đánh chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.

- Ngày 18 – 12 – 1946, Pháp gửi tối hậu thư đe doạ, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.

- Nếu ta không chấp nhận thì chúng sẽ nổ súng tấn công; bắt đầu từ ngày 20 – 12 – 1946, quân đội Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 3,439

Câu 2:

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,256

Bình luận


Bình luận