Câu hỏi:

31/05/2020 1,589

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau khi đánh chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.

- Ngày 18 – 12 – 1946, Pháp gửi tối hậu thư đe doạ, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.

- Nếu ta không chấp nhận thì chúng sẽ nổ súng tấn công; bắt đầu từ ngày 20 – 12 – 1946, quân đội Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,070

Câu 2:

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 587

Bình luận


Bình luận