Câu hỏi:

31/05/2020 454

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông nhằm mục đích gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông nhằm:

- Giải phóng một phần biên giới

- Củng cố và mở rộng căn cứ Việt Bắc

- Khai thông đường liên lạc quốc tế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

Xem đáp án » 31/05/2020 274

Bình luận


Bình luận