Câu hỏi:

31/05/2020 273

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.

- Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

- Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 451

Bình luận


Bình luận