Câu hỏi:

31/05/2020 496

Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt.

- Đợt tấn công cuối cùng:

+ Ngày 1 – 5 - 1954, ta mở đợt tấn công thứ ba, đánh chiếm các cứ điểm còn lại.

+ Tối 6 – 5 – 1954, nghe hiệu lệnh tổng công kích, bộ đội ta tiến công như vũ bão.

+ 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của giặc Pháp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ?

Xem đáp án » 31/05/2020 560

Bình luận


Bình luận