Câu hỏi:

31/05/2020 562

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng?

Xem đáp án » 31/05/2020 496

Bình luận


Bình luận