Câu hỏi:

31/05/2020 466

Thuật lại sự kiện ngày 17 – 1 – 1960 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ngày 17/1/1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.

- Với vũ khí thô sơ, nhân dân vùng dậy, làm cho quân địch khiếp đảm.

- Từ cuộc nổi dậy ở Mỏ Cày, phong trào lan nhanh các huyện khác.

- Từ Bến Tre, phong trào lan khắp miền Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 534

Câu 2:

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

Xem đáp án » 31/05/2020 509

Bình luận


Bình luận