Câu hỏi:

31/05/2020 509

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phong trào “Đồng khởi" ở Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị với nhiều tầng lớp tham gia.

- Từ đó chuyển cách mạng ở miền Nam từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 533

Câu 2:

Thuật lại sự kiện ngày 17 – 1 – 1960 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Xem đáp án » 31/05/2020 458

Bình luận


Bình luận