Câu hỏi:

31/05/2020 408

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mục đích mở đường Trường Sơn là để chi viện lương thực, vũ khí, sức người… cho chiến trường miền Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,262

Bình luận


Bình luận