Câu hỏi:

31/05/2020 1,321

Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đường Trường Sơn là tuyến giao thông quân sự chính chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của cải…cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.

- Đường Trường Sơn là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 408

Bình luận


Bình luận