Câu hỏi:

31/05/2020 288

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đối với nước Mĩ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm cho hầu hết các cơ quan Trung ương và địa phương của Mĩ và chính quyền Sài Gòn tê liệt, khiến chúng hoang mang lo sợ.

- Những kẻ đứng đầu nhà Trắng, Lầu Năm Góc và cả thế giới phải sửng sốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Xem đáp án » 31/05/2020 347

Câu 2:

Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 327

Câu 3:

Hãy thuật lại cuộc tiến công vào Sứ quán Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968?

Xem đáp án » 31/05/2020 261

Bình luận


Bình luận