Câu hỏi:

31/05/2020 337

Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân dân ta.

- Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa – ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 323

Câu 2:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động như thế nào đối với nước Mĩ?

Xem đáp án » 31/05/2020 283

Câu 3:

Hãy thuật lại cuộc tiến công vào Sứ quán Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968?

Xem đáp án » 31/05/2020 260

Bình luận


Bình luận