Câu hỏi:

31/05/2020 252

Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mĩ phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

- Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.

- Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.

- Phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam?

Xem đáp án » 31/05/2020 776

Câu 2:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào, trong khung cảnh ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 763

Câu 3:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 319

Bình luận


Bình luận