Câu hỏi:

31/05/2020 323

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đánh dấu những thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta (Quân Mĩ và quân các nước chư hầu phải rút khỏi Việt Nam).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam?

Xem đáp án » 31/05/2020 788

Câu 2:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào, trong khung cảnh ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 776

Câu 3:

Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 254

Bình luận


Bình luận