Câu hỏi:

31/05/2020 442

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự kiện quân ta tiền vào Dinh Độc Lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua và cách mạng đã thành công.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao nói: Ngày 30/4/1954 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,585

Câu 2:

Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập?

Xem đáp án » 31/05/2020 507

Câu 3:

Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phòng đánh chiếm Dinh Độc Lập?

Xem đáp án » 31/05/2020 481

Bình luận


Bình luận