Câu hỏi:

31/05/2020 1,571

Tại sao nói: Ngày 30/4/1954 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước hoàn toàn thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập?

Xem đáp án » 31/05/2020 507

Câu 2:

Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phòng đánh chiếm Dinh Độc Lập?

Xem đáp án » 31/05/2020 466

Câu 3:

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 439

Bình luận


Bình luận