Câu hỏi:

31/05/2020 378

Để xây dựng nhà máy Hòa Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cán bộ và công nhân Việt Nam, Liên Xô đã phải lao động vất vả, ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới hối hả làm việc trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn.

- Tuy nhiên, những cán bộ và công nhân làm việc ở đây đã vượt lên tất cả để cố gắng đến ngày hoàn thành nhà máy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 31/05/2020 5,222

Câu 2:

Em biết thêm được những nhà máy thủy điện nào đã và đang xây dựng ở nước ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 446

Bình luận


Bình luận