Câu hỏi:

31/05/2020 448

Em biết thêm được những nhà máy thủy điện nào đã và đang xây dựng ở nước ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một số nhà máy thủy điện đã được xây dựng: Thác Bà, Yali, Đa Nhim, Thác Mơ, Trị An.

- Một số nhà máy thủy điện đang được xây dựng: Bản Vẽ, Sông Tranh, Sê San, Đồng Nai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 31/05/2020 5,312

Câu 2:

Để xây dựng nhà máy Hòa Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 378

Bình luận


Bình luận