Câu hỏi:

31/05/2020 487

Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phần đất liền nước ta ta với ¾ diện tích là đồi núi, chỉ có 1/4 là diện tích đồng bằng.

+ Vùng đồi núi nằm ở phía Tây, Tây Bắc chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ phần đất liền, trải rộng khắp các tỉnh bắc , biên giới phía bắc và chạy dài từ Bắc xuống Nam. Vùng đồi núi có địa hình cao hiển trở nên đi lại khó khăn dân cư thưa thớt

+ Đồng bằng nước ta nàm ở phía Đông kéo dài theo từ ven biển từ Bắc xuống Nam có đồng bằng Bắc phần lớn các đồng bằng do phù sao sông bồi đắp, có địa hình bằng phẳng, tập trung dân cư đông đúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta và cho biết chúng có ở đâu.

Xem đáp án » 31/05/2020 361

Câu 2:

Nêu tên và chỉ môt số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.

Xem đáp án » 31/05/2020 248

Bình luận


Bình luận