Câu hỏi:

31/05/2020 250

Nêu tên và chỉ môt số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Các dãy núi nằm ở phía TâyHoàng Liên Sơn, sông Ngâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, dãy Trường Sơn…

+ Các Đồng bằng nằm ở ven biển, từ Bắc xuống Nam có đồng bằng Bắc Bộ ở miền bắc, dải đồng Đồng bang duyên hải miền Trung chạy dọc theo ven biển miền Trung, đồng bằng Nam Bộ ở phía nam, tây nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 489

Câu 2:

Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta và cho biết chúng có ở đâu.

Xem đáp án » 31/05/2020 362

Bình luận


Bình luận